Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

I am become Death"We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad-Gita. Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says, 'Now, I am become Death, the destroyer of worlds.' I suppose we all thought that one way or another."

J. Robert Oppenheimer


Γνωρίζαμε πως ο κόσμος δε θα ήταν πια ο ίδιος. Κάποιοι γέλασαν, κάποιοι έκλαψαν, οι περισσότεροι έμειναν σιωπηλοί. Θυμήθηκα το στίχο από το ιερό κείμενο του Ινδουισμού, την Μπαγκαβάτ-Γκίτα. Ο Βισνού προσπαθεί να πείσει τον Πρίγκηπα πως θα έπρεπε να κάνει το χρέος του και για να τον εντυπωσιάσει παίρνει την μορφή του πολεμιστή και λέει, 'Τώρα, έχω γίνει ο Θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων.' Υποθέτω πως όλοι σκεφτήκαμε πάνω κάτω το ίδιο.

Η έκρηξη της πυρηνικής βόμβας και το πυρηνικό μανιτάρι στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945. Η βόμβα ονομαζόταν Little Boy...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου